Měsíční předplatné


Měsíční předplatné

Měsíční cena Vašeho předplatného.
1
Cena jednoho měsíce [Kč]599,00
Jednorázová platba předplatného [Kč]599,00


  • Tarif bez jakéhokoli závazku
  • V předplatném je měsíc neomezeného vstupu do solária
    - 20min 1x denně , to znamená 20min. x30dnů = 600min/měsíčně
  • Tarif lze aktivovat kdykoliv za výchozí cenu, po 6 měsících nepřetržitého placení sleva 200 Kč měsíčně
  • Cena je garantovaná po dobu nepřetržitého placení
  • Pro ukončení předplatného, nemusíte nic vypovídat - stačí neuhradit měsíční předplatné a tarif se automaticky ukončí
  • Pro klienty, kteří nepřerušili platby na "Akčním tarifu" zůstává po dobou nepřerušeného placení
    původní akční měsíční cena